Podle Vašeho návrhu, nebo náš návrh podle Vašich představ. Více informací o těchto projektech naleznete v kategorii proměny.